مرحوم حجّةالحق، حضرت استاد اسدالله داستاني بِنيسي ـ رضوان الله تعالي عليه. ـ‌ :


آرزوى دلم اين است: سخندان باشمپيش روى همه‌كس با لب خندان باشم (1)


زندگيّم گذرد پيش اديبان جهاندر حضور همگان بلبل دَستان باشم (2)


همچو بلبل همه‌جا نغمه بخوانم بر گليا كه در باغ اِرَم، مرغ غزلخوان باشم (3)


سعى كردم كه شَوم خِضر رَه دلدارمهر زمانى به سرِ چشمه‌ي حيوان باشم (4)


مرغ عشقم، همه‌جا «هوْهو» و «حقْ‌حق» گويمتا ز لطف و كَرَمش محضر جانان باشم (5)


گله بر كس نكنم از قلم تقديرشزآنچه داده است به من، راضى و شادان باشم (6)


با مناجات و دعا عمر به پايان ببرمپيش ارباب ادب، قارى قرآن باشم (7)


خواهم از حق كه مرا عاقل و فرزانه كندتا كه عالم شَوَم و صاحب عرفان باشم (8)


شكر درگاه خدا هر چه كنم، كم باشدز صفا در همه‌جا شاكر رحمان باشم (9)


من، «بِنيسى»، كه شب و روز شَكَر مي‌ريزمبهر آن است كه از لطف تو شادان باشم


1)‌ سخندان: سخن‌شناس، کسي که ارزش و مرتبه‌ي سخن را مي‌داند.
2) اديب: سخن‌شناس. دَستان: داستان، سرود، آواز.
3) نغمه: آواز، ترانه. ارم: بهشت.  به حضرت موساي پيامبر ـ عليه السّلام. ـ بيان کرد. ره: راه. خضر ره دلدارم: مقصود، هدايت‌کننده‌ي راه خداوند والا است. چشمه‌ي حيوان: چشمه‌ي زندگي که بر طبق نقل، حضرت خضر ـ عليه السّلام. ـ از آب آن نوشيد و عمر جاودانه پيدا کرد.
5) مرغ عشق: پرنده‌‌ي کوچکي که هميشه با همسرش زندگي مي‌کند و اگر او را از همسرش جدا کنند، زود افسرده مي‌شود و مي‌ميرد و براي همين، «مرغ عشق» ناميده مي‌شود. «هوهو»: مخفّف «هُوَ هُو» و به معناي «او، او است»، آواز برخي از پرندگان، جمله‌اي عرفاني درباره‌ي خدا. «حق‌حق»: تکرار «حق» که يکي از نام‌هاي خدا است. کرم: بخشش، بزرگواري.
6) تقدير: سرنوشتي که خدا معيّن مي‌کند و پيش مي‌آورد.
7) ارباب: بزرگان. ادب: روش پسنديده، فضل و معرفت.
8) فرزانه: حکيم، دانشمند.
9) شاکر: شکرگزار. رحمان: خداوند مهرْبان.


کانال بِنيسي‌ها (عالم عارف: حضرت استاد بنيسي؛ و فرزندشان: حاج‌آقا بنيسي) در پيام‌رسان‌هاي ايتا، اينستاگرام، روبيکا و سروش: @benisiha_ir.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

آبی آسمانی خرید جوجه اجداد فروش جوجه مادر مدادسیاه Michael دکتر بابک حیدری جوان «مشق زندگی» انجام پروژه مدل سازی و رندرینگ - تری دی مکس - وی ری (3DSMAX & V-RAY) Stuart